Miljö

Vi försöker i möjligaste mån bidra till ett miljövänligare byggande

Här kan du läsa om hur vi arbetar miljömässigt och för en god arbetsmiljö. Längre ner på sidan hittar du även tips på länkar med bra information till sig som ska bygga eller renovera.

Arbetsmiljöplan

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB skall verka för en säkrare arbetsmiljö för den egna personalen samt för underentreprenörer och kunder.

Miljöplan

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB skall bidra till en miljövänligare byggnation, vad avser val av material, hantering och transporter.

Certifikat

Vi har genomgående valt att kontinuerligt utbilda oss och vår personal på Stockholms Byggmästareföreningen (BF), då vi tycker att kurserna speglar branschens utbildningsbehov och har ett bra sortiment och utbud.

Tips på bra länkar

Färdigställandeförsäkring: Gar-Bo

Boverket: Byggande 
Boverket: Lättläst om när man vill bygga…
Boverket: Attefallshus

Ekerö Kommun – Byggprocessen