Om oss

Målsättningen har aldrig varit att bli en av de största aktörerna i byggbranschen. Istället vill vi hålla företaget tillräckligt litet för att kunna erbjuda våra kunder personlig service och våra medarbetare en platt organisation. Samtidigt vill vi vara tillräckligt stora för att kunna möta våra kunders varierande behov och ge våra medarbetare utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt för oss att hålla beslutsvägarna korta, skapa arbetsglädje för våra medarbetare och långsiktiga relationer med våra kunder. Vi är ett relativt litet företag med stora möjligheter.

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB är ett företag med lång erfarenhet inom byggsektorn. Vi är verksamma i hela Stor-Stockholm med Adelsö/Ekerö som utgångspunkt och arbetar med både små och stora byggprojekt så som arkitektritade hus, husgrunder, totalrenoveringar, badrumsrenovering, köksrenovering, kontorsanpassning, vindar,  tillbyggnader, fuktskador, konstruktion, finsnickeri m.m.

Vilka är vi?

Vi startade 1993 med endast Johan som snickare och som efter hand tagit över en del av sin fars kunder. Pappan hette snickar-Bengt och var snickare på Adelsö. En känd profil som åkte runt på jobb med sin gröna flakmoppe.. I dagsläget har vi utvecklats till att täcka alla områden inom bygg sektorn. Detta har resulterat i att vi generellt endast driver egna projekt som totalentreprenör. Våra beställare är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, stiftelser samt skolor. Inom bolaget är vi 5 st snickare som är ute på fältet och 1 tjänsteman på kontoret. Vi samarbetar med många och noga utvalda underentreprenörer som avser branschens alla yrkesgrupper.

Med tanke på alla återkommande kunder och att vi utför flest jobb via rekommendationer är vi övertygade om att den målsättning vi jobbar mot fortsättningsvis nås varje dag.

Som företag är vi väldigt fokuserade på uppgiften att uppnå kvalité i allt vi gör. Kvalité för oss innebär följande:

–       Alltid arbeta efter de byggnormer som är uppsatta för de arbete vi utför
–       Gå igenom arbetet grundligt med beställare så båda parter är överens om utförandet
–       Alltid ha rätt man på rätt plats
–       Eftersträva att bygget går i mål efter den kostnadsbild och tidsram som är uppsatt från början

Kontakta oss gärna för en första dialog i om hur vi kan vara till hjälp för just Er.

Frågor & svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna kring din renovering. Kontakta oss gärna om du har fler frågor eller funderingar.

Inför varje renovering får du som kund en tidsplan – detta står inskrivet i avtalet också.

Vi önskar att ha tillgång till arbetsplatsen mellan kl. 07:00 – 17:00 om inget annat avtalas.

Vi har alla behörigheter som krävs för att kunna utföra ett fackmannamässigt arbete enligt gällande branschregler.

Vi gör alltid hembesök för att få en definitiv bild av vad som skall utföras. Vi gör en analys efter att du har presenterat dina önskemål om hur du vill ha din renovering – och utifrån det presenterar vi den bästa lösningen för dig.

Vi presenterar en betalningsplan som är utformad så att du som kund inte betalar något i förväg. Det vill säga att du betalar endast efter utfört arbete och delmoment. Betalningsplanen framgår alltid tydligt i avtalet.

Du som kund har rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Den sammanlagda skattereduktionen för ROT-arbete är maximalt 50 000 kr per person och år oavsett köparens ålder. Hör gärna efter med Skatteverket om du har rätt till ROT-avdrag.

Efter vårt besök får du alltid en skriftlig offert per mail. Offerten ligger sedan som grund för det kommande avtalet.

Vi kan lämna ett fast pris på det önskade arbetet där vi inkluderar byggmaterial, transporter och arbetstimmar. Eller så arbetar vi på löpande räkning.

Ibland kommer man på att man vill göra en ändring under renoveringen. Kanske en vägg skall flyttas, eller att någon detalj som inte varit med från början skall vara med. Dessa skall alltid beställas skriftligt via mail och bekräftas således också.

Efter varje avslutat projekt gör vi alltid en besiktning som kvalitetssäkrar slutresultatet där du som konsument får all dokumentation såsom kvalitetsdokument, intyg samt egenkontroller.

Johan Eriksson

Byggmästare och Ägare
Mobil: 070-555 94 30

info@johanerikssonbygg.se

Kicki Eriksson

Projekt– och Entreprenadekonom
Mobil: 072-173 40 96
kicki@johanerikssonbygg.se

Åke Larsson

Snickare
Mobil: 070-555 01 96
ake@johanerikssonbygg.se

Max Wallenberg

Snickare
Mobil: 073-536 61 80
max@johanerikssonbygg.se

Mats Hasselström

Snickare
Mobil: 070-476 72 36
mats@johanerikssonbygg.se

Nisse Trolle

Snickare
Mobil: 070-725 07 40
nils@johanerikssonbygg.se

Vi har kollektivavtal med Byggnads och ser även till att kontinuerligt kontrollera att våra underentreprenörer betalar skatt, moms och arbetsgivaravgifter samt att de har de behörigheter som krävs för sina yrkesgrupper. All vår personal har ID06 för att bl.a kunna registrera sig via e-liggare  på vissa byggarbetsplatser vilket är krav från Skatteverket. För att trygga våra kunder ytterligare samt oss själva har vi fulltäckande försäkringar via BRIM om olyckan skulle inträffa, som bl.a innefattar Allriskförsäkring, Ansvarsförsäkring & Entreprenads försäkring.

Vi har i många år utfört div. renovering –och underhållsarbeten åt Frälsningsarmén, bla på Kurön.
Här är Johan i samråd med deras Fastighetsförvaltare, Åke Wallin på Sundsgården, Ekerö.