Arbetsmiljöplan

Målsättning
Johan Eriksson Bygg & Renovering AB skall verka för en säkrare arbetsmiljö för den egna personalen samt för berörda utomstående sidentreprenörer och allmänhet.
Företagets verksamhetsområde är byggnadsarbeten i allmänhet. Härvid arbetar vi ur arbetsmiljösynpunkt vanligtvis ej med miljöfarliga produkter.

Syftet men Arbetsmiljöplan; ”Beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas samt vilka åtgärder som ska vidtas för att risker och faror ska undvikas”

Denna Arbetsmiljöplan sitter i en bilpärm som alltid finns i våra servicebilar.

Vad är en arbetsmiljöplan? 
Det är ett dokument som beskriver hur en byggnad eller en anläggning ska kunna byggas säkert med hänsyn till en bra arbetsmiljö. Den berättar hur byggarbetsplatsen är organiserad, beskriver gemensamma regler, talar om vem som är ansvarig för vad, vilka risker som finns och hur de ska förebyggas.

När ska det finnas en arbetsmiljöplan?
Nästan alla byggnads- och anläggningsarbeten kräver en arbets­miljö­plan eftersom de oftast innebär risker i arbetet utifrån den lista med arbets­uppgifter som kräver en arbets­miljö­plan enligt 12 a § andra stycket C i Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Arbetsmiljö­plan krävs dessutom alltid, oavsett risker, om de är så omfattande att en förhands­anmälan krävs. 

8 § Byggherre som inte upprättat arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras ska betala en sanktionsavgift på 50.000 kr där projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs. Om förhandsanmälan inte krävs är avgiften 10.000 kr