Certifikat

Vi har genomgående valt att kontinuerligt utbilda oss och vår personal på Stockholms Byggmästareföreningen (BF), då vi tycker att kurserna speglar branschens utbildningsbehov och har ett bra sortiment och utbud. Att BF följer förändringarna i bygglagstiftningen.

Detta gör att vi känner en trygghet att BF tillgodoser oss medlemmar med utbildningar som följer lagstiftningens krav.

Johan Eriksson är utbildad BAS-P och BAS-U.

All personal har följande utbildningar:

  • Yrkesbevis
  • Ställningsbyggnad upp till 9m
  • Fallskydd
  • HLR – Första hjälpen och krisstöd

Övrigt:

  • ID-06
  • Personalliggare
  • Heta arbeten